2017 m. rugsėjo mėn. 21 d.

Du-evaldui

Švietimas
0

Savivaldybė kviečia neformaliojo vaikų švietimo teikėjus teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams nustatyti

Savivaldybė kviečia neformaliojo vaikų švietimo teikėjus teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams nustatyti

Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjai, ketinantys pretenduoti į naujų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimą valstybės biudžeto lėšomis iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo programos priemonės plėsti neformalųjį vaikų švietimą, kviečiami teikti paraiškas iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. įskaitytinai.
Paraiškos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priede.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T-208 yra patvirtintas naujas Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas.
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kurių neformaliojo vaikų švietimo programos yra įtrauktos į teigiamai įvertintų programų sąrašą, nusprendę 2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn. tęsti programų vykdymą, prašymą Alytaus miesto savivaldybės administracijai, kartu su mokinių, registruotų Mokinių registro NVŠ tikslinio finansavimo eilutėje, sąrašu turi pateikti iki 2017 m. rugsėjo 9 d. įskaitytinai.
Neformaliojo vaikų švietimo lėšoms gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa. Neformaliojo vaikų švietimo teikėjas paslaugos gavėjui privalo mažinti mokestį savivaldybės paskirta suma, nes neformaliojo vaikų švietimo lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio neformaliojo vaikų švietimo programoje, ugdymo procesui finansuoti.
Neformaliojo vaikų švietimo lėšomis neformaliojo vaikų švietimo programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą, registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre , turi neformaliojo vaikų švietimo programai įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą ir priemones, užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo (-osi) aplinką, turi asmenis pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais. Mokinius rinkti ir registruoti Mokinių registre gali tik akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjai, kurių programos yra registruotos kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.
Neformaliojo vaikų švietimo prioritetai ugdymo kryptims: žalingų įpročių prevencija, savanorystės skatinimas; socialinių gebėjimų bei fizinės gerovės ugdymas; sportinė, techninė, kultūrinė, meninė ir kita saviraiška, sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas, verslumo ugdymas.
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjas Alytaus miesto savivaldybės administracijai neformaliojo vaikų švietimo programas vertinimui gali teikti du kartus metuose – mokslo metų ir kalendorinių metų pradžioje.

 

Alytaus m. sav. inf.

Dalintis:
  • googleplus
  • linkedin

Yra 0 komentarų

Palikite komentarą

Norite pareikšti savo nuomonę?
Parašykite atsakymą!