2017 m. rugsėjo mėn. 23 d.

Du-evaldui

Sveikata ir grožis
0

Rugpjūčio mėnesio antrosios pusės maudyklų vandens kokybė

Rugpjūčio mėnesio antrosios pusės maudyklų vandens kokybė

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įvertinęs gautus rugpjūčio mėnesio antrosios pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuoja, kad vandens kokybė buvo nežymiai geresnė, palyginti su rugpjūčio mėnesio pirmąja puse. Gauti rezultatai apie 103 maudyklų iš 114 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę.

Antrojoje rugpjūčio mėnesio pusėje vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų šiose maudyklose: rugpjūčio 22 d. Varėnos r. Glūko ežere ir Varėnos I tvenkinyje buvo nustatytas 1,3 karto didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens; rugpjūčio 22 d. Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio tvenkinyje − 6,1 karto; rugpjūčio 21 d. Kauno mieste Kauno marių I paplūdimyje – 1,1 karto; rugpjūčio 21 d. Nevėžio upėje ties „Ekrano“ gamykla – 4,4 karto.

Pakartotinių tyrimų rezultatų kol kas nėra gauta.

Gauta informacija ir apie 108 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių ir/ar žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje rastas prie šių poilsio zonų: Krivilių tvenkinyje (rugpjūčio 22 d.) Varėnos r., Jonavos miesto I tvenkinyje (rugpjūčio 16 d.), Valiulių tvenkinyje (rugpjūčio 16 d.) Šakių r., Lėvens upėje ties Paliūniškiu (rugpjūčio 21 d.), Sanžilėje ties Berčiūnais (rugpjūčio 21 d.), Nevėžyje ties Nevėžio gyvenviete (rugpjūčio 21 d.) Panevėžio r., Žeimelio tvenkinyje (rugpjūčio 21 d.) Pakruojo r., Babrungo upėje prie Vandentiekio g. Plungės r.

Atlikus pakartotinius tyrimus rugpjūčio 21 d. Jonavos miesto I tvenkinyje ir Valiukių tvenkinyje, nustatyta, kad vandens kokybė atitiko reikalavimus. Kituose vandens telkiniuose kol kas rekomenduojama nesimaudyti.

Visuomenė informuojama ir supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse. Taip pat stenduose prie paplūdimių turi būti skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje rasite Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos cento interneto svetainės „Aplinkos sveikata – Maudyklos − Maudyklų vandens kokybė“ skiltyje. Ji atnaujinama iš karto gavus duomenis iš savivaldybių ir laboratorijų.

 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro  inf.

Dalintis:
  • googleplus
  • linkedin

Yra 0 komentarų

Palikite komentarą

Norite pareikšti savo nuomonę?
Parašykite atsakymą!