2017 m. rugsėjo mėn. 21 d.

Du-evaldui

Švietimas
0

Kartu nebaisūs net vasaros lietūs

Socialiniai iššūkiai kasdieniniame darbe, įveikiant sunkumus, valdant konfliktus, kuriant pasitikėjimą komanda – tai tik kelios mokymų, kuriuose dalyvavo pasienio partneriai, temos. Šie žodžiai pleveno ore dvi dienas visam pulkui socialinių darbuotojų, kurie dalyvavo Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projekte „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“. Alytaus miesto socialinių paslaugų centro, Elko (Luko) miesto (Lenkijos Respublika), Varėnos socialinių paslaugų centro darbuotojai paskutines birželio mėnesio dienas praleido kartu dalyvaudami studijų vizite „Socialiniai iššūkiai kasdieniniame darbe“. Pirmoji diena skirta mokymams, dalyvaujant praktinėse užduotyse, nes projekto metu yra kuriama „Socialinio darbuotojo užrašinė“, todėl visi projekto dalyviai aktyviai dalyvauja jos rengime dalinantis patarimais, aptariant konkrečias konfliktines situacijas ir jų sprendimo būdus. Antroji studijų vizito diena skirta pristatyti Alytaus miesto socialinių paslaugų įstaigas bei nevyriausybines organizacijas, dirbančias su šeimomis. Partneriai lankėsi Alytaus vaikų globos namuose, domėjosi pertvarkos eiga ir teikiamomis socialinėmis paslaugomis vaikams, krizėse atsidūrusioms mamoms, lankantis Alytaus nakvynės namuose buvo diskutuojama apie socialines paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, Alytaus bendruomenės centre pristatytos sociokultūrinės paslaugos vaikams ir jaunimui, šiuo metu įgyvendinami projektai skirti kompleksinių paslaugų šeimai organizavimui ir teikimui, gatvės darbuotojų programos sukūrimui. Susitikimuose nevyriausybinių organizacijų vadovais gausių šeimų centro „Skruzdynėlis“ pristatė teikiamas paslaugas šeimoms ir bendruomenei, o mamos ir vaiko dienos centras „Kutis“ džiaugėsi teikiamomis kompleksinėmis paslaugomis Alytaus miesto šeimoms. Baigiantis studijų vizitui, projekto partneriai lankėsi ir Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre, kur susitiko su senelių globos namų gyventojais. Kiekvieno susitikimo pabaigoje įstaigos ar organizacijos vadovui buvo įteiktas dovanų skėtis „Alytus-viena šeima“, kaip simbolis, kad drauge galima įveikti visus sunkumus, net ir nesibaigiantį vasaros lietų.
Pagrindinis projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ tikslas – įtraukti pasienio bendruomenių narius į bendras socialines iniciatyvas, sustiprinant gausias (trys ir daugiau vaikų) šeimas, sukuriant „Socialinio darbuotojo užrašinę“, skatinant žmonių su negalia užimtumą. Trys projekto partneriai: Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Elko miesto savivaldybė ir Varėnos socialinių paslaugų centras, iškėlė projekto uždavinius: įgyvendinti akciją gausioms šeimoms, suorganizuojant pasienio festivalį vaikams ir tėvams, sukuriant galimybes gausių šeimų nuolaidų kortelėmis, kaip gausių šeimų draugystės ženklu, naudotis visose trijose partnerių savivaldybėse; paruošti bendrą „Socialinio darbuotojo užrašinę“ su konkrečiomis praktinėmis situacijomis, skirtą socialiniams darbuotojams, taip pat suorganizuojant jiems mokymus, studijų vizitus; įgyvendinti veiklas, skirtas pažeidžiamų grupių atstovams, suorganizuojant asmenims su negalia ir jų šeimų nariams pasienio studijų vizitus, kuriuose galės keistis patirtimi, žiniomis, stiprinti bendradarbiavimo ryšius, sukuriant bendrystės tinklą, įtraukiant pasienio bendruomenių narius į iškylančių problemų sprendimo procesą. Bendros veiklos nukreiptos ir infrastruktūros sutvarkymui Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, Elko mieste, įrangos įsigijimui Varėnos socialinių paslaugų centre. Tikslinė grupė – gausios šeimos, socialiniai darbuotojai, negalią turintys asmenys, bendruomenės nariai. Projekto trukmė 18 mėnesių. Bendra projekto vertė 682081,88 eurų, Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui tenkanti investicijų dalis sudaro 216774,12 eurų.

 

Alytaus m. sav. inf.

Dalintis:
  • googleplus
  • linkedin

Yra 0 komentarų

Palikite komentarą

Norite pareikšti savo nuomonę?
Parašykite atsakymą!